Bovenstaand filmpje brengt de gulden snede in beeld, maar legt nog niet het verband met het getal 9.

Hieronder opnieuw de getallenreeks, die bekend staat als de Fibonacci reeks, herschreven volgens de oeroude, Numerische getallenleer van de Negenster. Deze laat de perfecte balans van de Hermetische Broncode zien.

Hoe werkt deze herontdekte sleutel?
Het is eenvoudig: tel het één na laatste getal met het laatste getal bij elkaar op: 1+1=2 / 1+2=3 / 2+3=5 / 3+5=8 / 5+8=13 / 8+13=21 enz.Pillar of Life met tekst

1
1
2
3
5
8
4 (13=1+3=4)
3 (21)
7 (34)
1 (55=10=1)
8 (89=17=8)
9 (144)

Dit zijn de eerste 12 getallen. Tussen haakjes staat het oorspronkelijke getal, Numerisch opgeteld wordt 13 het brongetal 4 enz. Zo krijg je altijd een brongetal terug van 1 tot 9. De volgende 12 getallen gaan als volgt (89+144=233=8 of 8+9=17=8):

8 (233)
8
(377=17)
7
(610)
6 (987=24)
4
(1597=22)
1 (2584=19=10)
5 (4181=14)
6 (6765=24)
2 (10946=20)
8 (17711=17)
1 (28657=28=10)
9 (46368=27)

Ontdek de orde, gebaseerd op een zeer oude Boaz and Jachingetallenleer, herontdekt door Gert Kramer:

Zet nu de twee twaalftallige brongetallenreeksen van 12 in twee kolommen naast elkaar. Tot welk getal sommeren ze altijd? En…! Wat gebeurt er als je na de 24 getallen verder telt? Dan begint de cyclus weer opnieuw: 1 1 2 3 5 8 4 3 7 enz. Deze repeterende reeks is de origine van het oneindigheidssymbool. Deze wordt zichtbaar door een lijn te trekken langs de twee kolommen met getallen en het einde van beide kolommen aan het begin van de andere kolom vast te maken. Als dit fenomeen ten grondslag ligt aan iedere levensvorm, dan is dat wellicht het Kosmische Creatieprincipe, oftewel de Eenheid die de mens al zolang is vergeten.

Begrijpt u nu waarom de spiraal kosmisch de creatievorm is die in alles aanwezig is? Begrijpt u nu waarom de Egyptische Thoth, boodschapper van de Goden, het mystieke getal 52 heeft, God het getal 999 kent, er 24 tronen zijn in het boek Openbaringen en Chinese wijze Draken zijn samengesteld uit 9 dieren en exact 117 schubben hebben? Begrijpt u nu waarom Adonai 72 namen kent en Allah er 99 heeft?

Zoals de wijze koning Salomon ooit zei: ”Er is een tijd van zwijgen en een tijd van spreken”. De tijd van spreken is nu aangebroken. Dit is de Tijd van Openbaringen.