Divine 9 is een nieuwe muziekstemming gebaseerd op de ordenings- en balansprincipes in de natuur.

Een alternatief voor de huidige gelijkzwevende stemming.
In de natuur vind je overal spiraalvormen, niets is rechtlijnig.
Met de Divine 9 stemming en concerten slaan we een andere toon aan waardoor er een andere sfeer ontstaat..
Wat voor sfeer ervaar jij?  Kom je het (wederom) ervaren bij een concert?

Divine 9 Music in het nieuws.
Lees meer over de achtergrond van Divine 9 (waarom, hoe en wat).

Concerten en workshops

Concerten op de Divine 9 gestemde concertvleugel Fazioli 308 (de grootste ter wereld) en workshops over het gedachtengoed achter Divine 9

Info en aankoop tickets via link onder titel concert in onderstaande agenda

Datum Evenement
08 mei 2017
19:00 - 22:00 uur
Info en meld je aan voor Workshop Source Code, filosofie achter Divine 9
Woestduinlaan 51, Doorn Utrecht

Vul uw e-mailadres in en blijf op de hoogte

We versturen maximaal 1 keer per maand een e-mail nieuwsbrief.

Ervaringen bezoekers Divine 9 concerten

Het Divine 9 geluid wordt in het algemeen ervaren als vol, zacht, rond, helder, diep rakend en verbindend:

’Ik had het gevoel dat de dingen die ik meegemaakt heb allemaal van me afvielen’’.

”De stemming was heel zuiver”.

Jan Vayne in het TV-programma Podium Witteman 25 januari:
‘’Elke toonsoort heeft een eigen karakter, die ik in de gelijkzwevende stemming mis. De Divine 9 stemming doet iets met mensen. En het inspireert mij als musicus. Veel meer dan de vlakke, gelijkzwevende stemming”.

Lees meer ervaringen van musici en bezoekers

Wat is uw ervaring? We horen graag via info@divine9music.com

Webshop met tickets concerten, dvd en opnames.
En over filosofie achter Divine 9: boeken en kunst

“Alles is energie en meer is er niet over te zeggen.
Verbind de frequentie aan de realiteit die je wil, waarna de uitkomst van deze realiteit vast staat.
Het kan niet op een andere manier. Dit is geen filosofie. Dit is fysica.”

– Albert Einstein

“If you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency and vibration.”
Nikola Tesla

“If an angel were to tell us about his philosophy, many of his statements may well sound like 2 x 2 = 13”
– Georg Christophe Lichtenberg, Alphorisms

Wilt u een concert of evenement organiseren? Vragen? Feedback?

Contact

Mascha van der Graaff
+31 62678 85 65 (incl. Facetime)

info[ad]divine9music.com
www.divine9music.com

Divine 9 is een initiatief van Dragon 9

Wilt u een Divine 9 gestemde concertvleugel huren voor uw evenement?f308-01

U kunt bij ons een Divine 9 gestemde Fazioli 308 concertvleugel huren. Dit is de grootste vleugel ter wereld, een fijn staaltje Italiaans handwerk. We horen het graag via info@divine9music.com.

Mogelijk gemaakt door Evert Snel, piano’s en vleugels.

We verbinden ons graag met u

Team Divine 9 Music

Gert Kramer

Gert

Bedenker Divine 9 stemming, filosoof, inspirator en bruggenbouwer.

Missie: een alternatieve zienswijze bieden en daarmee het fundament leggen voor een andere realiteit.

Astrologisch is hij een dubbelleeuw. In 1996 studeert hij af bij Shell, als civiel ingenieur aan de TU Delft. Daarna gaat hij werken als management consultant en later als zelfstandig ondernemer. Hij is vader van drie kinderen. Doordat hij continu disharmonie in zijn leven en in de wereld in het algemeen ervaart, start hij in 2009 zijn zoektocht.

Hij herkent, door toepassing van het oude negentallig getallenstelsel, de onderliggende perfecte balans en orde in de Fibonacci reeks; een wiskundige definitie van de spiraalvorm die centraal staat in alle kosmische processen. Zijn onderzoek brengt hem in contact met vele wereldwijde spirituele en wetenschappelijke perspectieven in beschavingen door de tijd heen. Hier vindt hij steeds weer getalsmatige en symbolische verwijzingen naar dit Ene Kosmische Creatiebeginsel.

Hermetische principes
Andere aannamen resulteren in een ander perspectief met als gevolg een andere realiteit. Het gebruik van de Kosmische Sleutel van het negentallig stelsel in combinatie met Maät, de Kosmische Balans, leidt tot het openbaren van de ‘Eenheid in de Veelheid’ en de ‘Orde in de Chaos’. Hiermee komt Gert op een fundamenteel filosofisch-spiritueel-wetenschappelijk speelveld terecht in de Oudheid vormgegeven als de Hermetische Principes.

Priemgetallen
Als Gert vanuit ditzelfde perspectief de orde in de verdeling van priemgetallen over de natuurlijke getallen bewijst, is het belang van het negentallig stelsel als sleutel om kosmische orde zichtbaar te maken definitief aangetoond.

Mascha van der Graaff

pasfoto Organisator en aanspreekpunt Divine 9 Music, coach en consultant.

Missie: mensen verbinden met zichzelf en anderen.

 • Met Divine 9 Music willen we een sfeer creëeren waarin je tot jezelf kan komen. Waarin je je genietend van het moment, in acceptatie en omarming van alles wat er in je hoofd en lijf speelt, verbind met je innerlijke wijsheid. Gert, ik en onze bevlogen musici vinden het geweldig en inspirerend om van mensen na de concerten te horen hoe ze het ervaren hebben. Bijna altijd zijn ze heel enthousiast en betekent het echt wat voor ze en daar doen we het voor.
 • Ik coach mensen en teams om hun bewustzijn en innerlijke wijsheid te verbinden met hun onbewuste gedragspatronen. Want zo binnen, zo buiten. Ik werk met een Quantum Scan apparaat. We bekijken samen op een laptopscherm waar je energie uit balans is, hoe je met emoties omgaat en hoe de druk van de ketel kan. Hierdoor kan de energie weer gaan stromen. Zie www.deepsimpledive.com

Partners en ambassadeurs

cd artline logo Boswijk logo logo-hubo-doorn de-bloemerije240x125 Schermafbeelding 2015-02-04 om 16.06.05 maartenskerk Logo Evert Snel

Achtergrond achter Divine 9: waarom, hoe en wat?

Waarom Divine 9: Another sound, another world

Wij willen een getals- en gevoelsmatig fundament aanbieden voor de creatie van een nieuwe realiteit, een nieuwe wereld. Waarin de mens leeft in balans met de natuur en in vrede met elkaar. Waarin we beseffen dat alles met elkaar verbonden is en er tegelijkertijd ruimte is voor ieders eigenheid. Waarin pluriformiteit en ‘anders zijn’ wordt gezien als een kracht en niet een bedreiging.

Een nieuw geluid, hoorbaar licht, gestemd in het sleutelgetal achter de perfecte ordening en balans in de natuur; de 9. Het getal van de stilte, het oog van de orkaan, de trilling van de neutraliteit, waarin de mens vanuit zijn Kern, zichzelf en de wereld met een meta-blik kan observeren. Om een faciliterende sfeer creëeren waarin je tot jezelf kan komen. Genietend van het moment, in acceptatie en indien je wilt introspectie van alles wat er nu is en in je hoofd en lijf speelt. Om eventueel te komen tot ontspanning, inspiratie en andere percepties en keuzes.

De natuur en de getallenleer laat in alles balans en coöperatie zien.

In het onderzoek uitgevoerd door dr. Jan Boeyens en dr. Francis Thackeray in South African Journal of Science: ‘Number Theory and the Unity of Science’ (2 pages) wordt uiteengezet hoe de gulden snede mogelijk bepaalt hoe dingen in het universum hun vorm krijgen. Het getal is niet alleen wiskundig, maar komt ook terug in de fysica, scheikunde, biologie en de ‘space-time typology’.

In de natuur vind je overal (ontwikkeling in) spiraalvormen. Zoals de nautilus schelp, de orkaan, de zonnebloem, het weglopen van water in een putje etc. Dit creatieprincipe en deze blauwdruk in de natuur is bij velen bekend als phi, de gulden snede (1,618033…) of de Fibonacci-reeks. Getalsmatig: 1 1 2 3 5 8 13 21 34 enz. Dezelfde getallen werden zichtbaar toen Pythagoras de harmonische (zuivere) tonen in de muziek vond door een snaar op te delen en de verhouding tussen de twee delen te bepalen.

Ook in de natuur is dit in alle uitingsvormen aanwezig. Bekijk het filmpje “Nature by Numbers’’ hiernaast. Door een ander getallenstelsel te gebruiken, numerisch rekenen met een 9-tallig stelsel, gaat Gert Kramer uit van dezelfde filosofie als in de oudheid als uitgangspunt diende. De 9 vervult hierin een sleutelrol.

Ken je ‘’cymatics’’? Vorm / materie verandert door een andere frequentie. Bekijk het filmpje (nr. 2) hiernaast. John Lennon had met het nummer “Revolution 9″ (filmpje nr.3) blijkbaar al het vermoeden dat het getal negen in combinatie met geluid een revolutie zou ondersteunen. Beethoven heeft niet voor niets 9 symfonieën geschreven waarbij hij in de laatste aangeeft dat de mensheid uiteindelijk tot eenheid komt. ”Alle Menschen werden Brüder”.

Divine 9 frequenties en hoe deze zijn bepaald

De kosmische filosofie van eenheid en balans achter Divine 9

Er is een zeer oude zienswijze en filosofie die aan de basis heeft gestaan van zeer veel verfijnde samenlevingen op deze aarde in verschillende tijden en op verschillende bestaande en verdwenen continenten. Deze zienswijze op zowel de gehele Kosmos als op het kleinst waarneembare, was ooit bekend als de Hermetische Filosofie. Het is deze – op de overal aanwezige spiraalvorm gebaseerde – filosofie die aan de basis staat van de Divine 9 stemming.

In het – volgens de oude getallenleer – herschreven getalsmatige groeipatroon van de spiraalvorm, bekend als de Fibonacci reeks, zien wij een perfecte orde en balans en de neutraliteit van het getal 9. Lees meer, bereken en bekijk het zelf. In het Enneagram staat het getal 9 voor de bemiddelaar die alleen haar rol goed kan uitvoeren als zij 100% neutraal is naar alle betrokken partijen. Begrijpen waarom de spiraal kosmisch de creatievorm is die in alles aanwezig is, geeft onder andere antwoord op de vraag waarom:

  • de Egyptische Thoth (afgeleid van Tehuti, betekenend ‘hij die balanceert’), boodschapper van de Goden en grondlegger van de filosofie van Maät, het mystieke getal 52 heeft;
  • God het getal 999 kent (en de ‘duivel’ het getal 666);
  • Er 24 tronen rondom de centrale troon staan in het bijbelboek Openbaringen;
  • Allah 99 en Adonai 72 namen kent;
  • Chinese wijze Draken zijn samengesteld uit 9 dieren en exact 117 schubben hebben;
  • alsmede op zeer veel andere getallen uit vroegere en bestaande filosofieën, religies, mythologieën en mystieke verhalen.

Wat als Balans, Eenheid en Onsterfelijkheid sleutelwoorden zijn die onze voorouders van waar dan ook in deze mooie wereld ons hebben willen meegeven in hun vele verhalen? Wat als er sprake is van Eén Kosmisch Creatieprincipe dat overal in terug te vinden is zowel in vorm als in groeiprocessen? Is dat dan de veel gezochte Eenheid in de Veelheid? Is dat dan de Broncode waar zoveel oorlogen over zijn gevoerd? Is dat dan de Heilige Graal die ons onze verbondenheid en onsterfelijkheid weer doet beseffen? Is dat dan de Sleutel van het Leven die resulteert in een dusdanige waardering van Al het Leven dat allerlei nu nog gemaakte keuzes niet eens meer in overweging worden genomen? Gaat de Mens zich dan eindelijk weer herinneren dat hij zelf ook een Creator is? Gaat deze Kosmische Mens dan ook weer haar verantwoordelijkheid nemen voor zijn creaties? Stelt deze Sleutel ons in staat om de huidige groepsdynamieken in deze wereld te veranderen?

Ik verwelkom u allen in mijn wereld; een wereld van verbondenheid, een wereld van vrede en overvloed voor iedereen. Gert Kramer. Lees meer in de boeken van Gert Kramer.

Pillar of Life met tekst

Herschrijf de Fibonacci reeks, zie je ook de orde en balans?

Achtergrond Divine 9: Lezingen, consulting en kunst

Niets is rechtlijnig in de natuur. Onze systemen en ons denken zijn echter wel soms rechtlijnig. Gebaseerd op een referentiekader dat bestaat uit een set (impliciete en expliciete) aannames. Een van deze aannames is het gebruik van een 10-tallig stelsel. Aannames kunnen resulteren in een bepaalde blindheid. Wat zien we als we een andere Sleutel, een ander getallenstelsel gebruiken? Waarom zien we overal spiralen?

Gert kan met exacte wetenschap, wiskunde / getallenleer, de eenheid en perfecte harmonie in de natuur verklaren en heel tastbaar maken. Vanuit een meta-manier ga je zien waarom we in de natuur overal spiralen zien. In-spiratie. De schoonheid van getallen en de koppeling met natuur/ Hermetische principes / filosofie / spiritualiteit wordt zichtbaar.

Frans van der Reep (senior strategist KPN IT Solutions): ‘‘Ik nodig u uit om Gert Kramer te zien als de Nederlandse Douglas Hofstadter, bekend van het boek Gödel, Escher, Bach. Ook hij heeft de moeite genomen ons gewone stervelingen mee te nemen naar regelmatigheden op een hoger niveau”.

Door vanuit kosmische principes onze uitgangspunten en aannamen te herzien kan onbalans en weerstand worden verminderd. Gert inspireert en denkt graag met u mee. Meer info vindt u op www.dragon9.eu.

Dragon 9 houdt zich onder andere bezig met:

 • Het adviseren van bedrijven met als thema’s ‘Fundamentale transformatie’, ‘Shifting Insights’ en ‘Science by Nature’ en (industriele) toepassing in producten en diensten;
 • Het faciliteren van individuele en collectieve veranderingstrajecten;
 • Het geven van eigen lezingen en spreken op lezingen van derden;
 • Het vervaardigen en verkopen van kunstwerken;
 • Het deelnemen aan denktanks en paneldiscussies.
 • Het organiseren van muziekactiviteiten op basis van de Divine 9 stemming;
  • Organisatie evenementen in eigen beheer en in samenwerking met derden waaronder concerten en masterclasses
  • Opname, verkoop en distributie cd’s en dvd’s
  • Verkoop pianostem toongenerator
  • Verhuur van een Divine 9 gestemde Fazioli 308 concertvleugel

Schermafbeelding 2015-07-20 om 13.10.46

Schermafbeelding 2015-07-20 om 13.18.27

Meer informatie op www.Dragon9.eu

Boeken over ontdekkingen van waaruit Divine 9 ontstaan is.

Als ik kon Toveren…
Koop het Nederlandstalige e-book     Koop het Engelstalige e-book
Koop dit (hardcopy) Nederlandstalige boek     Koop dit (hardcopy) Engelstalige boek

Voorwoord door Frans van der Reep:
‘Gert heeft de moeite genomen de essentie van de Numerische, Pythagoreïsche rekenkunde en de werking van de Hermeneutische Principes alsmede het inzicht vanuit die hoek op ‘Scheppen’ aan ons op dit moment in de Westerse wereld ter beschikking te stellen. Eigenlijk zet hij ons daarmee weer, zoals Peter Kingsley dit vanuit de archeologie heeft gedaan, op het spoor van onze Sjamanistische culturele wortels vanuit de antieke wereld en verbindt hij de rationaliteit van Westerse wereld met vergeten scheppende getalsmatige structuren rond het getal ‘9’ met een interne logica van grote schoonheid.

Gert deelt een veelheid van interessante observaties met ons die vanuit het gezichtspunt van deze Numerische rekenkunde mogelijk worden. Dat zie ik als een verdienste. Uiteraard is de volgende stap om werkelijk tot theorievorming te komen maar dat hebben we vast nog tegoed. Vanuit een voor mij geheel andere wereld ontsluit Gert Kramer heldere, scheppende algoritmes en toont hij verbanden waar ik me eerder niet van bewust was.

In die zin heelt hij de Schepping in mijn Bewustzijn: waar ik dacht dat er veelheid was, blijkt er Eenheid te zijn. Waar ik dacht dat er toeval en fragmentatie was, blijkt er een heldere intentie werkzaam en een duidelijke, op getallen herleidbare steunende structuur.

Ik nodig u uit om Gert Kramer te zien als de Nederlandse Douglas Hofstadter, bekend van het boek Gödel, Escher, Bach. Ook hij heeft de moeite genomen ons gewone stervelingen mee te nemen naar regelmatigheden op een hoger niveau. Dat is volgens mij de intentie van wat Gert doet. En dat is ook de betovering. Hij betovert en laat opnieuw de betovering zien die zich dagelijks om ons heen voltrekt. Hij zet ons een bril op die ons terugbrengt in de staat van het verwonderende kind dat openstaat om werkelijk nieuwe dingen te zien en te leren. Hij appelleert aan de zachte heimwee van de Oorsprong, uw Oorsprong. Of u dat een fijn gevoel vindt of niet is uiteraard uw keus.

Dit boek zal u als lezer, net als mij een half jaar geleden, inwijden in de Numerische rekenkunde en de schoonheid van getallen. Ik nodig u uit om dit avontuur aan te gaan”.

Paradise on Earth – Could it Be? Koop dit boek (paperback)
 Koop het (Engelstalige) e-book

Ever wondered why you are here on this Planet? Ever wondered why sometimes everything seems to be that logic and structured while at other times a complete chaos?  Ever wondered if there is more between Heaven and Earth than your eyes can see? Paradise on Earth – Could it Be? shows you the Beauty of Life throughout the Universe when you look at it from a bit different perspective.

Why Dragons have 117 Scales – Revealing the Fingerprints of God behind All Universal Growth  Koop dit boek (paperback)
Koop het (Engelstalige) e-book

Why do Dragons have 117 Scales? Why not 120 or 167 or any other number? What is that special about this number that the Scales of this Creature who was known for Its Wisdom, Wisdom coming from the Sky, Wisdom once shared with Mankind, was given this specific number.

Cover voorkant Als ik kon Toveren...

 

 

 

 

 

cover If I could do Magic

 

 

 

 

 

minicover_paradiseonearth

 

 

 

 

 

Why Dragons have 117 Scales Cover